Selecteer een pagina

Ik heb al eens eerder geschreven over domeinnamen. En dan specifiek over het ‘Kapen van domeinnamen‘.

En dan met name de valkuilen waar mensen in kunnen trappen als ze hun domeinnamen niet op tijd registreren of geregistreerd houden, of als iemand een claim legt op de domeinnaam die jij bezit.

En ik ben geen jurist of advocaat dus mijn woorden hebben weinig waarde wat dat betreft. En ik kan je alleen aanraden om bij twijfel een jurist welke gespecialiseerd is in ICT Recht te raadplegen.

Ik kwam op het blog van SOLV Advocaten een interessant blog tegen van Kim Crijns welke een zaak behandeld over een juridisch conflict met betrekking tot een domeinnaam.

Het vastgoedkantoor die de domeinnaam clubswear.nl had geregistreerd en gebruikte voor de verkoop van gelijksoortige – for special moments – “clubwear”, werd veroordeeld waarbij een verbod werd gewezen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de website met de domeinnaam clubswear.nl te staken en gestaakt te houden, op verbeure van een dwangsom van €1000,- euro (per dag) met een maximum van €20,000,-.

Oftewel het vastgoedkantoor mag de domeinnaam clubswear.nl niet langer gebruiken voor de verkoop van uitgaans kleding omdat dit verwarring zou opleveren met de domeinnaam clubwear.nl welke zich richt op dezelfde markt.

Volgens Clubwear had het vastgoedkantoor zich niet aan het vonnis gehouden en werd er executoriaal beslag op de inboedel van het bedrijfspand gelegd. Het vastgoedkantoor vorderde vervolgens het beslag op te heffen, omdat zij wél zou hebben voldaan aan het vonnis. Zij had immers het gebruik van de domeinnaam gestaakt door de webwinkel van de domeinnaam te verwijderen en de domeinnaam over te dragen aan onderneming genaamd Jobtactics, waarbij een afschrift van deze koopovereenkomst aan Clubwear was verzonden.

Wat blijkt? Door de verkoop heeft het vastgoedkantoor niet voldaan aan het vonnis (en de dwangsommen verbeurd), want de zinsnede “te staken en gestaakt te houden” houdt in dat zij ervoor had moeten zorgen dat de website met de domeinnaam niet meer zou worden gebruikt, niet alleen door haar zelf, maar ook niet door iemand anders. Door de verkoop kon namelijk het gebruik van de website gewoon worden voortgezet, zoals volgens de rechter ook gebeurde (r.o.4.4).

Oftewel het vastgoedkantoor dacht onder het vonnis uit te komen door de website zelf te staken maar de domeinnaam te verkopen aan een derde partij. Die derde partij routeerde de domeinnamen door naar een website waar wederom kleding werd verkocht voor het uitgaan. Maar de verkoop was dus überhaupt onrechtmatig omdat het anderen de gelegenheid gaf om de domeinnaam te gebruiken voor gelijksoortige praktijken en dat was in strijd met het vonnis van dat vastgoedkantoor het gebruik van de domeinnaam ‘gestaakt moest houden’.

Wellicht had het vastgoedkantoor onder de dwangsommen uit kunnen komen door de domeinnaam op te heffen en door de derde partij weer te laten registreren. Maar ook de derde partij had dan waarschijnlijk voor een rechtszaak komen te staan waarbij clubwear.nl natuurlijk sterk staat met een eerder vonnis in de hand.

Lees het volledige blog bij SOLV.